Menu
Logo

Ostanimo v stiku

[object Object]

Pridružite se več kot 10.000 zdravstvenim delavcem, ki so podali e-Soglasje podjetju Janssen v Srednji Evropi!

Baza podatkov zdravstvenih delavcev podjetja Janssen je baza podatkov o zdravstvenih delavcih, ki želijo biti v stiku z našim podjetjem oz. sodelujejo ali jih zanima sodelovanje z nami. Za vpis v bazo podatkov zdravstvenih delavcev morate izpolniti ta obrazec. Za obstoječe partnerje podjetja Janssen, ki želijo spremeniti svoje želje glede tržnega komuniciranja, je izpolnitev tega obrazca prav tako obvezna, zato da lahko preverimo identiteto posameznika in potrdimo, da je le-ta res zdravstveni delavec. Preden izpolnite obrazec, preberite spodnje obvestilo o zasebnosti.

V skladu z legitimnimi interesi bomo vaše osebne podatke uporabili za namene upravljanja našega poslovnega odnosa in vam, v kolikor se s tem strinjate, posredovali informacije v skladu z obvestilom o zasebnosti. Vaše osebne podatke lahko uporabimo tudi za zbiranje statističnih podatkov. Kot je navedeno v obvestilu o zasebnosti, bomo vaše osebne podatke posredovali povezanim družbam, izvajalcem storitev in tretjim osebam. Vaši osebni podatki se lahko prenesejo tudi v države izven vaše države bivanja, vključno z ZDA, kjer lahko veljajo drugačni predpisi o varovanju osebnih podatkov kot v vaši državi.

1. Zbiranje podatkov. V skladu z legitimnimi interesi bomo vaše osebne podatke uporabili za namene upravljanja našega poslovnega odnosa in vam, v kolikor se s tem strinjate, posredovali informacije o naših izdelkih in storitvah, informacije s področja medicine in znanosti ter informacije o lokalnih in/ali mednarodnih dogodkih s področja medicine, ki bi se jih morda želeli udeležiti ali na katerih bi želeli biti govornik. V skladu z legitimnimi interesi lahko vaše osebne podatke uporabimo tudi za zbiranje statističnih podatkov na podlagi informacij v naših bazah podatkov ter na podlagi anket, vprašalnikov o povratnih informacijah strank in podobne komunikacije.

V skladu z legitimnimi interesi bomo za najbolj učinkovito upravljanje našega poslovnega odnosa in z namenom, da vam posredujemo informacije, prilagojene vašim interesom, vaše osebne podatke uporabili za oblikovanje vašega profila. Vaše osebne podatke lahko združujemo s podatki, ki jih pridobimo preko naslednjih virov: javno dostopnih virov, družabnih omrežij in podružnic podjetja J&J za ta namen. To nam pomaga zagotavljati personalizirano izkušnjo in informacije, ki bolje ustrezajo vašim interesom, željam in potrebam.
Za prepoznavanje vodilnih strokovnjakov lahko J&J v skladu z legitimnimi interesi ustvari vaš profil. Takšen profil nam lahko pomaga pri določitvi ustreznega plačila za storitve in pri izračunu poštene tržne vrednosti.

2. Razkritje podatkov. Podatke razkrivamo našim povezanim družbam za namene opisane v tem obvestilu o zasebnosti. Seznam naših povezanih družb je na voljo na http://www.investor.jnj.com/sec.cfm (kliknite na povezavo za Form 10K, Exhibit 21, pod “SEC Filings”). JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana je družba ki je odgovorna za upravljanje osebnih podatkov v skupni rabi. Vaše osebne podatke lahko razkrivamo tudi nepovezanim tretjim osebam, vendar le našim zunanjim izvajalcem storitev, ki nudijo podporo našemu poslovanju (kot so ponudniki tehnoloških, digitalnih/marketinških storitev) in s katerimi imamo sklenjeno ustrezno pogodbo.

3. Vaše pravice. Pravico imate zahtevati dostop do zbranih podatkov ter popravek, izbris, blokiranje, prenos in omejitev uporabe podatkov. Za uveljavljanje katerekoli od teh pravic nam lahko pošljete svojo pisno zahtevo ali prekličete soglasje za prejemanje tržnih sporočil na naslednji način: pošljete svojo pisno zahtevo na naslednji naslov: Johnson & Johnson, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti: jac_slo@its.jnj.com

4. Čezmejni prenos. Uporaba in razkritje osebnih podatkov, na katere se nanaša to obvestilo o zasebnosti, lahko vključuje prenos podatkov v jurisdikcije izven vaše države bivanja, vključno z ZDA, kjer lahko veljajo drugačni predpisi o varovanju osebnih podatkov kot v vaši državi. Kljub temu ustrezni pogodbeni in drugi ukrepi varujejo vaše osebne podatke pri njihovem prenosu. Za nekatere države izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) je Evropska komisija ocenila, da zagotavljajo zadostno stopnjo varstva podatkov glede na standarde EGP (seznam teh držav je na voljo na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). Za prenos podatkov iz EGP-ja v države, za katere Evropska komisija ocenjuje, da ne zagotavljajo zadostnega varstva osebnih podatkov, smo zagotovili ustrezne ukrepe, vključno s tem, da prejemnika k varovanju vaših osebnih podatkov zavezujejo standardne pogodbene klavzule EU oz. s strani EU potrjen kodeks ravnanja ali certifikat za zaščito osebnih podatkov. Izvod omenjenih ukrepov lahko dobite pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov za vašo državo oz. regijo na e-naslovu: emeaprivacy@its.jnj.com.

5. Hramba podatkov. Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, kot je potrebno ali dovoljeno v skladu z namenom njihovega pridobivanja ali zbiranja. Kriteriji za določitev obdobja hranjenja vključujejo: (i) trajanje našega odnosa in zagotavljanja naših storitev za vas; (ii) ali obstaja pravna obveznost, ki jo moramo upoštevati; in (iii) ali je hranjenje glede na naš pravni položaj priporočljivo (upoštevajoč rok zastaranja, pravdo ali preiskave regulatornih organov).

6. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov. Če imate vprašanja, povezana z našim varovanjem osebnih podatkov, vključno s tem, kako presojamo ali se lahko sklicujemo na legitimne interese kot pravno podlago za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko stopite v stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov za vašo državo oz. regijo na e-naslovu: emeaprivacy@its.jnj.com.

7. Vložitev pritožbe. Pritožbo lahko vložite pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, pristojnem za vašo državo ali regijo. Kontakti organov so na voljo na internetni povezavi http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Vpišite svoj e-poštni naslov za prejem:

  • Uporabnih novic o programih za oskrbo bolnika
  • Dostopa do virov informacij s področja znanosti in medicine
  • Vabil na državne in lokalne dogodke
  • Spletnih virov za vaše nadaljnje izobraževanje s področja medicine z akreditacijo
  • Najnovejših informacij o inovativnih izdelkih, ki jih je razvilo podjetje Janssen

Vpišite številko svojega mobilnega telefona za prejem:

  • Uporabnih SMS-opomnikov, da ne boste zamudili nobenega dogodka s področja medicine, ki vas utegne zanimati
  • Povezav do virov informacij s področja znanosti in medicin
It seems your browser is blocking 3rd party cookies which are required to display videos. To resolve this issue, please update your cookie settings to allow these 3rd party cookies.