Menu
Logo

Neželeni učinki

Vsak sum na domnevni neželeni učinek zdravila je potrebno prijaviti Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP):

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)8 2000 500
Faks +386 (0)8 2000 510
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
spletna stran: www.jazmp.si

JAZMP priporoča poročanje prek elektronskega obrazca, objavljenega na spletni strani JAZMP.

EMA spodbuja ozaveščenost glede priporočil za klinično oskrbo ob sumu na sindrom tromboze s trombocitopenijo
https://www.jazmp.si/2021/06/08/ema-spodbuja-ozavescenost-glede-priporocil-za-klinicno-oskrbo-ob-sumu-na-sindrom-tromboze-s-trombocitopenijo