Pravila o uporabi piškotkov

Dobrodošli na naši spletni strani

Lastnik spletne strani www.janssenmed.si je podjetje Janssen, farmacevtski del podjetja Johnson & Johnson d.o.o. Namen tega dokumenta je seznaniti uporabnike o zbiranju informacij o vas, ko obiščete naše spletno mesto, s pomočjo piškotkov in ostalih orodij za spletno sledenje.

Obveznost pridobivanja soglasja za zbiranje podatkov z uporabo piškotkov v luči predpisov EU.

V skladu z veljavnimi predpisi EU morajo vse organizacije, ki prek svojih spletnih strani na naprave obiskovalcev namestijo piškotke, svoje obiskovalce najprej na razumljiv način in v celoti seznaniti s tem, kako se uporabljajo piškotki, ter pridobiti njihovo soglasje.

Da bi zadostili tem zahtevam, smo sprejeli naslednje ukrepe:

 • Identificirali smo piškotke in druge sledilne, ki se uporabljajo na tem spletnem mestu, njihove namene, obdobje hrambe ter njihov vir (izključno obiskano spletno mesto ali tudi tretje stranke).
 • Glede na  vrste informacij, zbrane v točki (i), smo ocenili stopnjo vsiljivosti teh piškotkov glede na pričakovanja obiskovalcev o zasebnosti,.
 • Zagotovili smo jasne in celovite informacije o piškotkih na spletnem mestu, z ustrezno stopnjo razkritja glede na stopnjo invazivnosti posameznega piškotka.
 • Sprejeli smo primerno strategijo za pridobitev soglasja za piškotke na spletnem mestu, pri čemer smo upoštevali njihovo uporabnost in invazivnost. Obveznost pridobivanja soglasja uporabnikov ne velja za določene vrste piškotkov; v takih primerih pridobitev soglasja ni potrebna.

Strategije pridobivanja soglasja za uporabo piškotkov na tem spletnem mestu.

Evropski standardi za pridobivanje soglasja za uporabo piškotkov in podobnih sledilnih tehnologij (npr. sledilne točke ali spletni skripti) se še vedno razvijajo. Metoda pridobitve predhodne izrecne privolitve  (t. i. 'opt-in' metoda) predstavlja  najbolj zanesljivo rešitev s pravnega vidika, vendar pa lahko negativno vplivajo na uporabniško izkušnjo in legitimno zbiranje podatkov.

Na drugi strani so se kot alternativa strategijam "opt-in" pojavile strategije implicitnega soglasja (t.i. strategije "opt-out"), pri katerih šteje, da je soglasje podano, v kolikor ga uporabniki piškotkov izrecno ne zavrnejo. Uporabnikom so v tem primeru najprej predstavljena vsa razkritja v zvezi s piškotki in preprost način nadzora nad piškotki na granularni ravni. To obiskovalcem omogoča, da sprejmejo piškotke, ki jih hočejo, in zavrnejo tiste, ki jih nočejo.

Katera strategija soglasja je primerna za določeno vrsto piškotka, je odvisno od invazivnosti piškotka, pri čemer se upošteva:

za čigav piškotek gre (lastne (obiskano spletno mesto) ali od tretje osebe),

 • vrste zbranih podatkov,
 • namena piškotka,
 • obdobje hrambe podatkov,
 • naravo spletnega mesta, preko katerega se namesti piškotek.

Pri piškotkih, za katere se zahteva soglasje, uporabljamo tri načine pridobivanja soglasja obiskovalca:

 • pri piškotkih z nizko stopnjo vsiljivosti: uporabnika jasno obvestimo o mehanizmu zbiranja podatkov (uporabi piškotkov) in ponudimo preprost način za zavrnitev teh mehanizmov; v primerih, ko uporabnik tega ne stori, sklepamo, da z njimi soglaša.
 • pri piškotkih s srednjo stopnjo vsiljivosti: strategija je enaka kot pri piškotkih z nizko stopnjo vsiljivosti in zajema vsebinska razkritja o uporabi piškotkov na primernih mestih spletnega mesta (npr. okrog ciljanih oglasov ali preostalih elementov spletnega mesta, katerih funkcionalnost je odvisna od teh piškotkov)
 • pri piškotkih z visoko stopnjo vsiljivosti: uporabljamo strategijo predhodnega soglasja uporabnika (na primer pasica ali pojavno ('pop-up') okno, ki zahteva od uporabnikov, da dajo soglasje k uporabi določenih piškotkov).

Razkritje piškotkov glede na vrsto, ne identiteto: Glede na veliko število piškotkov, ki se nameščajo preko spletnih strani, ocena piškotkov v Prilogi A ne razkriva oziroma ocenjuje vsiljivosti vsakega posameznega piškotka, temveč jih razvršča v kategorije (na primer »oglaševalski piškotki«, "analitični piškotki", itd.), in oceni vsiljivost vsake posamezne kategorije glede na specifične značilnosti piškotkov, ki so v tej kategoriji. Na ta način je razkritje piškotkov preprostejše in razumljivejše za uporabnike.

OPOMBA: Ocena vrst piškotkov, ki se uporabljajo na tem spletnem mestu, se nahaja v Prilogi A; vsebuje informacije o namenu, obdobju hrambe in zavrnitvi piškotkov (razdelek "Kako zavrniti").

Povezave na druga spletna mesta/strani

To spletno mesto lahko vsebuje povezave ali napotila na druga spletna mesta/strani. Opozarjamo vas, da ne nadzorujemo piškotkov / sledilnih tehnologij na drugih spletnih straneh in da ta Politika uporabe piškotkov ne velja za druge spletne strani.

Kontakt

Če imate kakršnakoli vprašanja, pripombe ali pomisleke v zvezi z uporabo te Politike o uporabi piškotkov ali upravljanja s podatki na tem spletnem mestu, se obrnite na:

Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana.

Spremembe politike o uporabi piškotkov

V primeru sprememb te Politike o uporabi piškotkov bo prečiščeno besedilo objavljeno na tem spletnem mestu.