Johnson & Johnson, d. o. o.

Janssen
Šmartinska 53
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: 00386 1 401 1830
Faks: 00386 1 401 1803 ali 00386 1 401 1901
E-naslov: [email protected]

Matična številka: 2041936
Davčna številka: SI 42738164
Vpisno sodišče: Okrožno sodišče v Ljubljani
Znesek osnovnega kapitala družbe Johnson & Johnson, d. o. o., je 41.729,00 EUR
Vpoklicani kapital je enak osnovnemu kapitalu, tj. 41.729,00 EUR